Forside    Historie    Moselauget    Briketfabrikken    Redskaber/Maskiner    Aktiviteter    Inspiration   Begivenheder   Email os


Inspiration

Digitale fotos: Frede Kristensen, Venø 2003


Billeder fra Briketfabrikken


Billeder fra Tørvedage i mosen


Vinterbilleder af Briketfabriken

  
 

 

 

Foto: Leo Kristensen

                                             

Gamle afgravede tørvegrave i koldmosen

 

 

Smedeværkstedet, her arbejdede 22 smede / maskinarbejdere og en lærling

                                               

Den gamle drejebænk ses endnu. Det fortælles, at man kunne fremstille og reparere alt her. Det eneste man købte ude var efter sigende smøreolie.

                                                                   

Essen                                                                                                                         Arbejdsbord

 

          Maskinhallen                

 

                                               

Transportøren op til bunkeren. I forgrunden skakten. Her blev det hjemtransporterede spagnum fra vildmosen tippet i. Det overskydende materiale blev på modsatte side fyldt på tipvogne og kørt ud i stakken til vinterforbruget på fabrikken.

  

Bunkeren var på midten delt af en kraftig mur. Ovenover muren var der skinner hvorpå der kørte en fordelervogn, monteret med et bånd  på tværs som kunne fordele snuset til højre eller venstre side af muren. I en tidligere konstruktion var det et lokomotiv som skubbede tipvognene op. I bunden var gulvet skråt med et antal lemme, hvorigennem snuset blev skubbet ned af en arbejder, ned på et underliggende transportbånd som førte materialet videre ind i mølleriet.  

                                               

 

                                                                      Fasade mod syd

Fabrikken producerede vekselstrøm. Det overskydende strøm fabrikken ikke kunne bruge blev via højspændingsnettet solgt.

                                    Vægten

Bemærk, huset var isoleret med det lidt grovere spagnum i hulrum.

Vejehuset. På venstre side af vejehuset blev jernbanevognene vejet og på højre side lastbilerne.                                   

 

 

                                                  

 

 

Rester af det baderum som blev opført under krigen. Der var nogle få brusere, håndvaske og toiletter ovenover smedeværkstedet. Det fandt tyskerne ud af. Det var jo dejligt med et vamt bad, som var usædvanligt på den tid. Sansynligvis derfor blev der opført et stort baderum til at tage presset. Her kunne arbejdernes familier iøvrigt få et bad om lørdagen efter endt arbejde.

 

                                                       

                                                       

                                                                                                                                                     Remisen hvor lokomotivet stod

                

Mindesten over konsul Holm. Står ved Udholmsvej.


Fotoserie af: Torben Vinge, Granvænget 23, 7850 Stoholm - august / september 2008